September 28, 2020 - October 28, 2020

Översikt

1 Aktiv Pull begäran
14 Aktiva ärenden
Exkludera merger, 2 författare have pushed 14 commits to master and 14 commits till alla brancher. On master, 28 filer har ändrats and there have been 4081 tillägg och 162 borttagningar.

1 Pull-begäran sammanfogad av 1 användare

Sammanfogad
#560 Korrekte DLLs für WOW64 erzeugen 2 veckor sedan

11 Ärenden stängd av 11 användare

Stängd
#477 Neo2 funktioniert nicht in allen Programmen auf macOS 1 dag sedan

Stängd
#556 Probleme mit XCompose bei Qt-Programmen 1 dag sedan

Stängd
#46 Bugs melden 1 dag sedan

Stängd
#554 Links für JSON-Skripte Multiling-O (Android) und die NeoVars Ergänzung kaputt 1 dag sedan

Stängd
#527 Schreiben einer BONE-Keymap für die TTY 2 dagar sedan

Stängd
#557 Alt Gr aktiviert Ebene 3 anstatt Ebene 4 2 dagar sedan

Stängd
#403 Uniinput LuaLaTeX-fähig machen 2 dagar sedan

Stängd
#545 Download not possible 3 dagar sedan

Stängd
#301 weitere Skript-Buchstaben in der Compose-Tabelle 3 dagar sedan

Stängd
#559 Falsche DLL in SysWOW64 2 veckor sedan

Stängd
#561 [Compose/src/base.module] Vertauschung in Kompose-Definitionen? 2 veckor sedan

3 Ärenden skapad av 2 användare

Öppnad
#558 Toter Link https://www.neo-layout.org/installiere_neo 3 veckor sedan

Öppnad
#562 Win10 Emoji suche funktioniert nicht 1 dag sedan

Öppnad
#563 Terminal History suche (strg+r) 1 dag sedan

1 Olöst konversation

De nyligen förändrade ärendena och pull-requesterna har inte blivit lösta ännu.