May 26, 2020 - June 2, 2020

Översikt

0 Aktiva Pull begärelser
17 Aktiva ärenden
Excluding merges, 3 authors have pushed 27 commits to master and 29 commits to all branches. On master, 92 files have changed and there have been 11670 additions and 4559 deletions.

15 Ärenden stängd av 9 användare

2 Ärenden skapad av 2 användare

Öppnad
#537 NeoVars: Seltsames Verhalten 3 dagar sedan

Öppnad
#538 Trennung von Source und Builds 3 dagar sedan

10 Olösta konversationer

De nyligen förändrade ärendena och pull-requesterna har inte blivit lösta ännu.