Клон по подразбиране

master

9894b74793 · Compose: Removed C-style comments from en_US.utf8 · Последна модификация преди 2 седмици

Клонове

feature/programmer

375e71128d · Shortcut zum Speichern auf Mod4+F5 umgestellt (analog zur Option bei QWERTZ) · Последна модификация преди 4 месеца

23
2