Bläddra i källkod

Keyboard definition file for PocketBook e-reader

To use, simply copy file to system/language/keyboard

Signed-off-by: David Baum <david.baum@naraesk.eu>
feature/programmer
knittl 7 år sedan
förälder
incheckning
1357de0beb
1 ändrade filer med 26 tillägg och 0 borttagningar
  1. +26
    -0
      e-reader/PocketBook/DE.kbd

+ 26
- 0
e-reader/PocketBook/DE.kbd Visa fil

@@ -0,0 +1,26 @@
DE: Deutsch
_@$%:;!?"()
`1234567890
xvlcwkhgfq
uiaeosnrtdy
üöäpzbm,.jj
=+-~ .,*/
{}$%^#!&"[]
`1234567890
XVLCWKHGFQ
UIAEOSNRTDY
ÜÖÄPZBM–•JJ
=+-~ .,*/
--
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ß
x v l c w k h g f q bs
u i a e o s n r t d y
ü ö ä p z b m , . j lg
sh [ ] sp:4 ? / ok:2
--
! @ # $ % ^ & * ( ) cn
X V L C W K H G F Q bs
U I A E O S N R T D Y
Ü Ö Ä P Z B M – • J lg
sh { } sp:4 ` \ ok:2
--

Laddar…
Avbryt
Spara