Преглед на файлове

Pfad für arch linux.

feature/programmer
dennis преди 11 години
родител
ревизия
5068dfa116
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      programme/OpenOffice/README

+ 1
- 0
programme/OpenOffice/README Целия файл

@@ -21,6 +21,7 @@ Linux:
~/.openoffice.org2/user/autotext (kubuntu 8.04)
~/.ooo-2.0/user/autotext (openSUSE 10.3)
~/.ooo3/user/autotext (openSUSE 11.1)
~/.openoffice{2,3}/user/autotext (arch linux)

Windows:
%appdata%\OpenOffice.org\3\user\autotext


Зареждане…
Отказ
Запис