Neo ist eine ergonomische Tastaturbelegung, welche für die deutsche Sprache optimiert ist. https://neo-layout.org
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
stephan 08d3cfc5fd referenz: korrigiere zeichen für tote tasten gemäß beschreibung 2 lat temu
..
neo20.txt referenz: korrigiere zeichen für tote tasten gemäß beschreibung 2 lat temu