Neo ist eine ergonomische Tastaturbelegung, welche für die deutsche Sprache optimiert ist. https://neo-layout.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

6 lines
285 B

  1. # Jede Zeile 2-mal schreiben
  2. chi puo jako twoje bardzo zwiazku znacznie zaocznego interesuje
  3. med som nikt pismo wiecej dopiero syciagam wszystkim sluchaczke
  4. var ena ello tylko innych nowelki wyslanie przekladu skutecznie
  5. rad hon kuva zilmi jednak okazalo zrobilam wprawdzie utrwalenie