Neo ist eine ergonomische Tastaturbelegung, welche für die deutsche Sprache optimiert ist. https://neo-layout.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
neo-layout/spezialtraining/konz1b

6 lines
287 B

# Jede Zeile 2-mal schreiben
dag suo tipo wcale zdnaia wnioski zawodowe poradniki stosowanie
fut pas inte takie pomoca szeroka chcialam zaprezczy zrozumiale
lag dal bjöd musza zmusza pytania zaocznie zaocznych traktowana
juz raz jour czasu ujawni zreszta gyapotot znaczniet podnoszaca